Domov

Naša kancelária poskytuje svojim klientom služby v celej oblasti priemyslových práv, t. j. patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a dizajnov. Kancelária má erudovaných odborníkov z oblasti chémie, elektrotechniky, počítačovej techniky, biochémie, popritom spolupracuje s odborníkmi z oblasti strojárenstva, biotechnológie a v prípade podávania žalôb s právnikmi špecializujúcimi sa na predmety priemyslového práva.